Grupuri de psihoterapie Gestalt

Psihoterapia în grup mic este focalizată pe explorarea în profunzime a experienţelor individuale, dinamica de grup fiind abordată doar pentru a susţine acest scop. Este, de asemenea, cadrul gestaltist familiar pentru terapia formativă (terapia viitorilor psihoterapeuţi Gestalt).

Grupul de psihoterapie este relativ închis (permite înscrierea doar în momentul retragerii unui participant), are o frecvenţă regulată prestabilită şi necesită un angajament de participare pe o perioadă agreată.

Un grup facilitat într-o manieră gestaltistă este în primul rând o experienţă suportivă, la care fiecare dintre noi contribuie prin faptul de a fi receptiv la experienţa celorlalţi, de a vorbi sincer despre experienţa proprie şi de a trata cu respect intimitatea individului şi grupului. În egală măsură, este experienţa de a ne asuma riscuri şi a acţiona, influenţându-l pe celălalt, dar şi de a ne deschide, de a permite celuilalt să ne impacteze. Terapia aplicată în viaţa de zi cu zi este chiar suportul şi libertatea de acţiune pe care ni le oferim unul celuilalt.

Evenimentele organizate vor fi publicate pe website şi informări referitoare la acestea vor fi transmise prin intermediul newsletter-ului. Vă rugăm să consultaţi secţiunea referitoare la newsletter.

Repere ale unui Grup Gestalt

PAUL BARBER

  • Fii sincer şi receptiv! Lucrează spre binele tău şi al celorlalţi!
  • Experimentează şi joacă-te cu a fi diferit!
  • Acţionează pe baza credinţelor tale referitoare la ceea ce este sănătos pentru tine!
  • Practică faptul de a fi deschis şi transparent, împărtăşeşte ce simţi şi gândeşti în prezent!
  • Fii curios, verifică realitatea în loc să interpretezi!
  • Angajează-te în dialog!
  • Întreabă cum şi nu de ce!
  • Respectă intimitatea ta şi a celorlalţi!